Preventivní služby pro rodiny s dětmi

V roce 2020 bylo do kojeneckých ústavů umístěno více než 550 dětí, ve všech ústavech v ČR ovšem dlouhodobě žije přibližně 8 000 dětí. U dvou třetin nejmenších dětí je důvodem sociální situace rodiny nebo nekompetentnost rodičů se o ně postarat.

Primárně je tedy nutné nejprve podpořit rodiče pomocí rozvoje a podpory komunitních služeb tak, aby se o své dítě uměli postarat a dítě nemuselo být umístěno mimo rodinu. A to je hlavní přínos preventivních služeb: jsou nejefektivnější, pro dítě nejvýhodnější a finanční náklady tvoří zlomek jen toho, co stojí umístit dítě do náhradní rodinné péče, nebo dokonce do dětského domova.

Podle struktury výdajů na péči o ohrožené děti (Macela, 2018) představují preventivní služby jen 8 % celkových nákladů, naopak nejvíce peněz stojí ústavní péče (42 % všech nákladů). Ve správně fungujícím systému by to však mělo být obráceně: hlavní pozornost se musí věnovat prevenci, protože je v zájmu dítěte a vykazuje největší efektivitu vložených nákladů.

Zatímco takzvané sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi stojí u jedné rodiny 23 355 korun, umístění jednoho dítěte do pěstounské péče vychází na 314 460 Kč a do dětského domova pro děti do 3 let dokonce 892 000 korun (Lumos, 2018).

Až v případech, kdy dítě u svých vlastních rodičů nemůže zůstat, je nezbytné zajistit mu rodinu náhradní. Tento postup nejen odpovídá legislativě České republiky i mezinárodním úmluvám, ale zejména naplňuje nezpochybnitelné právo dítěte na rodinu.

V úvahu přichází pěstounská péče, ať už přechodná (pro nejmenší děti), zprostředkovaná nebo u příbuzných, anebo osvojení (nebo též adopce) – více o náhradní rodinné péči zde.

Příspěvky o preventivních službách

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...

Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech? Výsledky výzkumu společnosti Median pro Nadaci Sirius

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a ...

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi ...

NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...