Péče o ohrožené děti

Kdo jsou ohrožené děti?

Přejeme si, aby všechny děti mohly vyrůstat v bezpečí domova se svou rodinou. Některé rodiny se však nacházejí v těžkých situacích, které by mohly ohrozit vývoj dětí. Těmto dětem hrozí, že přijdou o svůj domov, u některých k tomu dokonce již došlo. Péče o takové děti stojí na třech hlavních pilířích, které spolu v nejlepším zájmu dětí musí spolupracovat: na preventivních službách, náhradní rodinné péči a na pobytových zařízeních pro děti.

Preventivní služby pro rodiny s dětmi

Aby děti nemusely svůj domov opustit, poskytují naše členské organizace ohroženým rodinám preventivní sociální služby. Je totiž lepší nepříznivým sociálním situacím předcházet než pak řešit jejich následky.

Náhradní rodinná péče

Pokud je situace v rodině taková, že v ní dítě nemůže nadále zůstat, je třeba v první řadě zajistit rodinu náhradní, aby mělo láskyplný domov. Nejobvyklejšími druhy náhradní rodinné péče jsou adopce a pěstounství.

Pobytová zařízení pro děti

Soud může rozhodnout, že bude dítě umístěno do ústavu, nejčastěji dětského domova. K tomuto kroku by však mělo být přistupováno až jako k poslednímu, když byly vyčerpány všechny možnosti, jak dítěti zaručit domov s rodinou.

Výzkumy a statistiky

Najděte si přehledná shrnutí i podrobná data o dětech v českých i světových studiích.

Harvardská videa

Přeložili jsme videa o zásadních zjištěních Centra pro vývoj dítěte při Harvardově univerzitě.

Slovník pojmů

Udělejte si přehled v terminologii, která se týká péče o ohrožené děti a jejich rodiny.

Mapy

Zobrazte si přehledně dětské domovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Všechny příspěvky o dětské péči

Výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let

V lednu 2019 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Asociace požádala ...

Vědecké poznatky o raném vývoji (The Science of Early Childhood Development)

„Zkušenosti z raného dětství, a dokonce i před narozením, významně formují naše schopnosti učení, chování, ...

Základy celoživotního zdraví (The Foundations of Lifelong Health)

„Selský rozum říká, že co se stane v raném dětství, tvoří základ pro vše, co ...

Dopady negativních zkušeností v raném věku na další vývoj dítěte (The Impact of Early Adversity on Children´s Development)

Co opomenete u dítěte v raném dětství, budete později jen těžko napravovat: „Je to jako ...

Toxický stress poškozuje zdravý vývoj dítěte (Toxic Stress Derails Healthy Development)

V posledním videu série odborníci z Harvardu vysvětlují, co se odehrává v těle, když zažívá ...

Zanedbávání dítěte z pohledu vědy (The Science of Neglect)

„Série přesvědčivých experimentů prokázala, že když pečující osoba najednou přestane vnímat podněty dítěte, jeho reakce ...

Co říká česká veřejnost o kojeneckých ústavech? Výsledky výzkumu společnosti Median pro Nadaci Sirius

Češi jsou jednoznačně přesvědčeni o tom, že ústavní péče není pro malé děti ideální a ...

Exkluzivní výzkum Medianu: každý třetí Čech by uvažoval o pěstounské péči po vychování vlastních dětí

Nadace Sirius zadala průzkum veřejného mínění na téma náhradní rodinné péče ve snaze podpořit diskuzi ...

NZIS: Přehled činnosti dětských center a dětských domovů pro děti do tří let (2007-2015)

Každoročně je do pomocných zařízení přijato průměrně 1 882 dětí. V roce 2015 bylo akceptováno ...